Primăria comunei Crețeni
Județul Vâlcea

HCL 2024

HCL 8

HCL 7

HCL 6

HCL 5

HCL 4

HCL 3

HCL 2

HCL 1

HCL 2023

HCL 1 privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav în anul 2023

HCL 2 privind stabilirea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor efectua de catre beneficiarii de ajutor social conf Legii 4162001 cu modif și complet ulterioare și a normelor metodologice de aplicare

HCL 3 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice pentru anul 2023

HCL 5 privind aprobarea executiei bugetului local la data de 30.09.2022

HCL 6 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Locla al comunei Crețeni pe o perioada de 3 luni

HCL 7 privind aprobarea utlizarii excedentului bugetar înregistrat la finele anului 2022 pentru acoperirea unor obiective

HCL 8 privind aprobarea Bugetului local al comunei Crețeni, județul Vâlcea pentru anul 2023

HCL 9 privind aprobarea Bugetului de venituri _i cheltuieli pentru anul 2023 al Serviciului Public de Alimentare cu Apa _i Canalizare Creteni al comunei Creteni

HCL 10 privind aprobarea executiei bugetului local la data de 31.12.2022

HCL 11 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice si a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului de investitii Modernizare Iluminat Public in Comuna Creteni, judetul Valcea

HCL 12 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024

HCL 13 privind modifcarea art. 6 si a anexei 1 din cadrul HCL 40 din 18.08.2023 HCL 14 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Creteni pe o perioada de 3 luni

HCL 15 privind aprobarea proiectului Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Creteni, judetul Valcea

HCL 16 privind Rectificarea Bugetului Local al comunei Creteni pentru anul 2023 si suplimentarea listei de investitii

HCL 17 privind aderarea UAT Comuna Creteni la Parteneriatul, respectiv Teritoriul LEADER constituit prin Asociatia GAL TINUTUL VINULUI pentru elaborarea, depunerea si implementarea Strategiei de Dezvoltarea Locala

HCL 18 privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitie Reabilitarea moderata a cladirii sediului Primariei Creteni, judetul Valcea HCL 16 privind Rectificarea Bugetului Local al comunei Creteni pentru anul 2023 si suplimentarea listei de investitii

HCL 19 privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Cresterea Eficientei Energetice la Gradinița cu Program Normal Creteni

HCL 20 privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-conomici pentru obiectivul de investitie Cresterea Eficientei Energetice la Centrul de Zi Pentru Copii în Situații de Risc în Comuna Creteni, judetul Valcea

HCL 21 privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Cresterea Eficientei Energetice la Scoala Gimnaziala cu Clasele I-VIII Creteni

HCL 22 privind aprobarea Anexei 2.2b Caracteristicile principale si indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii Extindere Retea de Canalizare în Comuna Creteni, judetul Valcea

HCL 23 privind aprobarea asocierii UAT prin Consiliul Judetean Valcea – Microbuze electrice pentru elevii din judetul Valcea

 

HCL 2022

 

HOTARAREA NR.28-APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNTII PENTRU SERVICIUL DE PAZA

HOTARAREA NR.26-APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU CENTRU MULTIFUNCTIONAL

Hotararea nr. 25 cu privire la aprobarea ” Realizare statii de reancarcare vehicule electrice”

Hotararea nr. 24 cu privire la aprobarea „Realizare plan urbanistic General – format Gis”

Hotararea nr. 23 cu privire la ” Achizitia de microbuz nepoluant pt Comuna Creteni”

Hotararea nr. 22 – Modernizare si extindere sistem de monitorizare si supraveghere video

Hotararea nr. 21 cu privire la ” Relizare baze de date GIS la nivel local”

HOTARAREA NR.20 – APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU PERSONALUL PRIMARIEI

HOTARAREA NR.19-APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICO SOCIALA

hotararea 18

hotararea 17

hotararea 16

hotararea 15

hotararea 14

hotararea 13

hotararea 12

hotararea 9

hotararea 6

hotararea 5

hotararea 4

hotararea 3

hotararea 2

hotararea 1

HCL 2021

 

H.49 – aprobarea bugetului local al Comunei Creteni

H.50 – Modernizare drumuri de interes local

H.51 – Programul privind cresterea eficientei energetice

H.55 – desemnarea reperezentantului Consiliului local

H.56 – planul anual de actiune privind Serviciile Sociale

HCL 57

HCL 58

HCL 59

HCL 60

HCL 62

HCL 61