Primăria comunei Crețeni
Județul Vâlcea

Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii precum si alte drepturi prevazute de actele normative