Primăria comunei Crețeni
Județul Vâlcea

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local

Proiect de hotarare cu privire la Rectificarea bugetului local

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PT la obiectivul Cresterea Eficientei Energetice la Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII Crețeni

Proiect de hotarare cu privire la alegerea presdintelui de sedinta

Proiect de hotărâre cu privire la aderarea UAT Comuna Crețeni la Parteneriatul, respctv Teritoriul LEADER constituit prin Asociația GAL ȚINUTUL VINULUI

PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA APROBAREA DOC.TEHNICO ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI

Proiect de hotărare cu privire la Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitaților de învățământ preuniversitar din comuna Crețeni

Proiect de hotărare privind înființarea serviciului Unitate de Îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art. 6 și a anexei 1 din cadrul HCL nr. 40 din 18.08.2022 privind Dotarea cu echipamente a SPAAC Crețeni

Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Crețeni, pentru anul 2023

PROIECT HOTĂRÂRE RAP DE EVALUARE

PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2024

PROIECT HOTĂRÂRE SPAAC

PROIECT HOTARARE EXECUȚIE BUGET 2022

PH rectificare buget 20 decem 2022

PH privind actualizarea regulamentului de organizare si functionare Centru de zi pentru persoane varstnice Creteni

PH privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare Centru de zi pentru copii Creteni

PH privind actualizarea regulamentului de organizare si functionare Cantina Sociala Creteni

PH modificare oragnigrama si stat de funcții CMSS Crețeni

Proiect de hotarare Sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retelele de alimentare cu apa si canalizare in comuna Creteni

Proiect de hotărare Rectificare Buget Local

Proiect de hotarare presedinte de sedintă

Proiect de hotarare cu privire la implementarea proiectului „ HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod My Smis 130963 la nivelul UAT Comuna Crețeni

Proiect de hotarare privind reabilitarea moderata a cladirii Sediu Primarie

Proiect de hotarare privind reabilitarea moderata Casa Medicului

Proiect de hotarare cu privire la insusirea raportului privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2022

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local la data de 30.06.2022

Proiect de hotarare prelungire valabilitate PUG si RLU

Proiect de hotărare cu privire la aprobarea obiectivului de investitii Lucrari de intretinere drumuri in Comuna Creteni, strazile Morii si Bisericii

Proiect de hotarare cu privire la insusirea contractului de sponsorizare

Proiect de hotarare cu privire la completarea listei de investitii si rectificarea Bugetului Local

Proiect hot Ziua Comunei.

Proiect hot ILUMINAT.

Proiect hot GAL.

PROIECT DE HOTARARE Brai-Cata

PROIECT DE HOT. RECTIF.BUGET

PH-privind-aprobarea-utilizarii-excedentului-bugetar

PH aprobare indicatorilor si proiectului Statii de reîncarcare pentru vehicule electrice în Comuna Crețeni

PH privind stabilirea masurilor pentru eficientzarea înscrierii datelor în registrul agricol

PH privind Alegerea presedintelui de sedinta pentru un mandat de 3 luni

PH privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar

PH privind rectificarea Bugetului Local al comunei Creteni

PH privind aprobarea proiectului Reabilitarea Moderată a Cladirii Casa Medicului din Comuna Crețeni

PH privind participarea Comunei Creteni la Programul privind reducerea emisiilor de gaz cu efect de sera in transporturi, statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati

Proiect de Hotarare – Aprobarea cheltuielilor pentru Pridvorul Tineretii

Proiect de Hotarare – Alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de Hotarare – Rectificare Buget Local

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Realizare statii de reincarcare vehicule electrice”

Proiect de Hotarare „Realizare Plan Urbanistic General”

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului „Achititia de microbuz nepoluant pentru Comuna Creteni

Proiect de Hotarare cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economico – Sociala a Comunei Creteni

Proiect de Hotarare cu privire la aprobarea Organigramei si a Statului de functii

Proiect de hotarare – modernizare sistem supraveghere

Proiect de hotarare – baze de date GIS