Primăria comunei Crețeni
Județul Vâlcea

HCL 2022

Anexa 1 la HCL nr. 54 din 29.09.2022

Anexa 2 la HCL nr. 53 din 29.09.2022

HCL nr 54 din 29.09.2022 privind Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – TIC

Anexa 1 la HCL nr. 53 din 29.09.2022

HCL nr 53 din 29.09.2022 privind Reabilitare Moderată Clădire Sediu Primărie

Anexa 2 la HCL nr 52 din 29.09.2022

Anexa 1 la HCL nr 52 din 29.09.2022

HCL nr 52 din 29.09.2022 privind Reabilitarea Moderată a Clădirii Casa Medicului

HCL nr 51 privind aprobarea obiectivului de investitii Lucrări de întretinere drumur în Comuna Crețeni ( strazile Morii și Bisericii )

HCL nr 50 privind completarea listei de investitii și rectificarea Bugetului local

HCL nr 49 privind însusirea contractului de sponsorizare încheiat cu SC Danemar Company SRL

HCL nr 48 pentru insusirea raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2022

HCL nr 47 privind aprobarea executiei bugetului local la data de 30.06.2022

HCL nr 46 privind prelungirea valabilitatii PUG și RLU

HOTARAREA NR.28-APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNTII PENTRU SERVICIUL DE PAZA

HOTARAREA NR.26-APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU CENTRU MULTIFUNCTIONAL

Hotararea nr. 25 cu privire la aprobarea ” Realizare statii de reancarcare vehicule electrice”

Hotararea nr. 24 cu privire la aprobarea „Realizare plan urbanistic General – format Gis”

Hotararea nr. 23 cu privire la ” Achizitia de microbuz nepoluant pt Comuna Creteni”

Hotararea nr. 22 – Modernizare si extindere sistem de monitorizare si supraveghere video

Hotararea nr. 21 cu privire la ” Relizare baze de date GIS la nivel local”

HOTARAREA NR.20 – APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU PERSONALUL PRIMARIEI

HOTARAREA NR.19-APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICO SOCIALA

hotararea 18

hotararea 17

hotararea 16

hotararea 15

hotararea 14

hotararea 13

hotararea 12

hotararea 9

hotararea 6

hotararea 5

hotararea 4

hotararea 3

hotararea 2

hotararea 1