Primăria comunei Crețeni
Județul Vâlcea

HCL 2021

HOT 48-27.09.2021:PRIVIND INSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA ACTIVITATII DE AUDIT PUBLIC SI INTERN.

HOT 47-27.09.2021:PRIVIND APROBAREA PLATII COMPENSATORII IN BANI, CATREPERSONALUL DIN SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITIATII DE URGENTA.

HOT 46-27.09.2021:PRIVIND APROBAREA FOLOSIRII SUMEI DE 6000 LEI, DIN BUGETUL LOCAL PENTRU SUSTINEREA ECHPEI DE FOTBAL A.S. CRETENI.

HOT 45-27.09.2021:PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI S.P.A.A.C. CRETENI LA DATA DE 27.09.2021.

HOT 44-27.09.2021:PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CRETENI LA DATA DE 27.09.2021.

HOT 43-27.09.2021:PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA.

HOT 42-27.09.2021:PRIVIND ALEGEREA DE SEDINTA

HOT 41-31.08.2021: PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI CRETENI.

HOT 40-31.08.2021: PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL CRETENI, IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE CRETENI.

HOT 39-31.08.2021: PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL.

HOT 38-31.08.2021: PRIVIND CONSTATAREA INCETARII MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI SPIRLEANU ION.

ANEXA NR 1 LA HOT. 37

HOT 37-23.08.2021: PRIVIND APROBAREA DOCUMENTULUI DE SINTEZA INTEGRAT AL STUDIILOR DE FEZABILITATE ALE COMUNELOR SUTESTI,AMARASTI SI CRETENI, IN CADRUL PROIECTULUI  : „INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA SUTESTI,AMARASTI SI CRETENI, JUDETUL VALCEA.”

HOT 36-23.08.2021: PRIVIND APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII TITULATURII HCL NR.9/19.11.2021

HOT 35-23.08.2021: PRIVIND APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII TITULATURII HCL NR.6/19.11.2021

HOT 34-30.07.2021: PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL REPREZENTANTULUI U.A.T. CRETENI IN ADUNAREA GENERALA A.D.I. APA VALCEAI

HOT 33-30.07.2021: PRIVIND APROBAREA SUB FORMA  DE SUBVENTIE  A SUMEI DE 20.000 LEI CATRE S.P.A.A.C CRETENI

HOT 32-30.07.2021: PRIVIND APROBAREASUPLIMENTARII CU SUMA 110.000 LEI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE „ PUT DE MARE ADANCIME „ IN COMUNA CRETENI

HOT 31-30.07.2021: PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ANEXEI 2 LA HCL 17 DIN DATA DE 22.04.2021

HOT 30-30.07.2021: PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.07.2021

HOT 29-28.06.2021 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI CRETENI PENTRU 2021-2027

HOT 28-28.06.2021 : PRIVIND APROBAREA NORMATIVELOR PROPRII PENTRU CONSUMUL LUNAR DE CARBURANTI PENTRU AUTOVEHICULELE AFLATE IN DOTAREA PRIMARIEI CRETENI

HOT 27-28.06.2021 : PRIVIND INCHEIEREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII AVAND GESTIUNEA DELEGATA INTRE COMUNA CRETENI SI SC BRAI-CATA SRL

HOT 26-28.06.2021 : PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 28.06.2021

HOT 25-28.06.2021 : PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

HOT 24-13.05.2021: PRIVIND AMPLASAREA UNOR INDICATOARE DE TONAJ SI VITEZA PE DRUMURILE COMUNALE SI SATESTI IN COMUNA CRETENI

HOT 23-13.05.2021: PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE : EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN COMUNA CRETENI

HOT 22-13.05.2021 : PRIVIND APROBAREA DECONTARII DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI 9500 LEI REPREZENTAND MATERIALE DE FUNCTIONATE SI PIESE DE SCHIMB PENTRU INTRETINEREA S.P.A.A.C. CRETENI

HOT 21-13.05.2021 : PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CRETENI LA DATA DE 13.05.2021

HOT 20-13.05.2021 : PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

HOT 19 – 22.04.2021 : PRIVIND COMPLETAREA HCL nr.23/2017 A REGULAMENTELOR CADRU DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIILOR SOCIALE

HOT 18 – 22.04.2021 : PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMELOR SI STATELOR DE FUCTII PENTRU S.P.S.S.C. CRETENI,BIBLIOTECA, CENTRU MULTIFUNCTIONAL DE SERVICII SOCIALE CRETENI

HOT 17- 22.04.2021 : PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CRETENI

HOT 16  – 22.04.2021 : PRIVIND APROBAREA BUGETULUI S.P.A.A.C. CRETENI PE ANUL 2021

HOT 15 : – 22.04.2021 : PRIVIND APROBAREA BUGETULUI COMUNEI CRETENI, A LISTEI CU INVESTITII PE ANUL 2021

HOT 14- 30.03.2021 :PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FINCTII AL S.P.A.A.C. CRETENI

HOT 13 – 30.03.2021 : PRIVIND PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI COMUNEI CRETENI

HOT 12  – 26.03.2021 : PRIVIND APROBAREA SUMEI DE 15600 LEI DIN BUGETUL LOCAL CATRE S.P.A.A.C. CRETENI

HOT 11- 26.02.2021 : PRIVIND  APROBAREA INCHEIERII UNUI CONTRACT INTRE S.P.A.A.C. CRETENI SI O FIRMA DE CONTABILITATE

HOT 10 – 26.02.2021 : PRIVIND APROBAREA PARTENERIATULUI INTRE CANTINA SOCIALA DIN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCTIONAL CRETENI SI PAROHIA TRAISTARI – OCNELE MARI

HOT 9- 26.02.2021 : PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE AL RISCURILOR AL COMUNEI CRETENI

HOT 8- 26.02.2021 : PRIVIND APROBAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE „PUT DE MARE ADANCIME „ IN COMUNA CRETENI,JUDETUL VALCEA

HOT 7- 26.02.2021 : PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI MIXTE IN VEDEREA ANALIZARII SITUATIEI FINANCIAR ECONOMICE AL S.P.A.A.C. CRETENI

HOT 6- 26.02.2021   : PRIVIND APROBAREA EXCEDENTULUI BUGETAR REZULTAT LA INCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR AL ANULUI 2020

HOT 5- 26.02.2021   : PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE DE VENITURI SI CHELTUIELI AL BUGETULUI COMUNEI CRETENI

HOT 4- 26.02.2021  : PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

HOT 3- 29.01.2021  : PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL – PERSOANE ASISTATE SOCIAL

HOT 2- 29.01.2021 : PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI NATIONAL
ELECTRONIC DE PLATA ONLINE A TAXELOR SI IMPOZITELOR.

HOT 1- 29.01.2021 : PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE ASISTENTI
PERSONALI PENTRU ANUL 2021

Anexa la Hotărârea nr.1 2021